Vaše názory

Přečtěte si názory lidí na umístění spalovny téměř v centru města Vsetína nebo nám napište vlastní názor. Budeme za něj rádi.

Jeden z názorů
17.6.2019

Dobrý den,
děkujeme Vám pánové (a dámy) nejprve za Vaši snahu bránit lidi ve Vsetíně! Byli jsme v tom vedru i na čtvrteční demonstraci – je to potřeba - nebýt ovce tupě vedené na porážku a odkývat radnici cokoli… Právě jsme vyslechli na rádiu Zlín diskuzi našeho pana starosty s manažerem ZTV panem Chmelou. Dopadlo to přesně tak, jak jsme se s manželem obávali: pan starosta vůbec nezastupuje zájmy občanů Vsetína! Jednou jedinkrát od něj nezazněla jakákoli obava či výhrada - co to bude znamenat pro občany, jejich zdraví! Naprosto nijak panu Chmelovi neoponoval, nezmínil zvýšené exhalace a spad nebezpečných látek, nezmínil ani zvýšenou dopravu kamiónů - tam s odpadem a zpět s popelem (1/3 původní hmoty odpadů) - přes nejrušnější křižovatku ve Vsetíně. Zaklínal se (spolu s panem Chmelou) jen procesem EIA. Vůbec jej evidentně nezajímá, že nejbližší obytný dům na ulici Jasenické je od komína cca 100m, nejbližší rodinný dům na Ohradě pak podobně, navíc ten takřka ve stejné výšce jako vrchol komína! Nezajímají jej školy a školky v okolí, nezajímá jej fakt, že dokonce nemocnice je cca 600m od tohoto zdroje zplodin!!!
Podobně vzdálen je i dům pro seniory na Ohradě! Nevnímá tedy ohrožení ani dětí, ani starých spoluobčanů, dokonce ani nemocných!!! Pro pana Růžičku jsou autoři petice a petenti ti, kteří "jsou vždy proti, jsou proti všemu"! Jinými slovy kverulanti a otravové... V debatě zaznělo také, že například taková Vídeň má přímo ve městě 4 spalovny… Nu, zaujalo nás to. A skutečnosti jsou velmi zajímavé (viz níže, čerpám z veřejných zdrojů). Wikipedie například uvádí, že: „Rakousko -11 spaloven ( z toho 3 spalovny komunálního odpadu přímo ve Vídni - Spittelau, Flötzersteig, Pfaffenau“. Ta čtvrtá: Simmeringer Haide rozhodně není v centru města, je v obrovském průmyslovém areálu na půl cesty k letišti Schwechat. Bylo by dobré občanům nepodávat zavádějící informace… Navíc ta spalovna ve Vídni má zcela (i pro laika) naprosto neporovnatelný výkon (asi 21,6x větší objem odpadu) a především ohromující způsob „čisté“ technologie! (Omlouvám se předem za délku, ale je dobré znát i detaily toho, s čím protistrana argumentuje.) Vsetín: Kapacita energetického využití odpadu: 12 000 t/rok. Roční fond pracovní doby 8.000 hodin/rok (nepřetržitý provoz). Z toho vyplývá spalování 1,5 t odpadu za hodinu, 36 tun odpadu za den. Celkový jmenovitý tepelný příkon 4,0 MW, celkový jmenovitý tepelný výkon 3,0 MW Není zde mokrý stupeň čištění spalin!!! Nárůst emisí a další je možno najít tady na stránkách… Vídeň: První ze spaloven, postavená v rameni dunajského kanálu ve Spittelau v širším centru města (V nejbližším okolí Dunajský kanál, nádraží, železniční tratě, dálniční přivaděče a „Gürtel“, úřady, instituce, universita. Známá Mariahilferstrasse je cca 4 km daleko, nejbližší Evangelická nemocnice pak 1,5km). Navzdory tehdy modernímu způsobu mokrého praní kouřových plynů, zklamala. Obtěžovala okolí kouřem a zápachem, takže požár, který ji v září roku 1987 do základů zničil, nakonec město uvítalo. Nová spalovna Spittelau spálí ročně okolo 260 000 tun domovního odpadu, elektronicky řízenou branou do spalovny denně přijíždí až 250 sběrných vozů - denně až 1 200 tun domovního odpadu. Energetický blok nové spalovny musel být doplněn rozměrnou filtrační stanicí s kouřovými filtry, třístupňovým mokrým praním a odlučováky nejjemnějšího prachu. Cyklus uzavřel tehdy nejmodernější systém DeNOx, odstraňující katalyticky sloučeniny dusíku, dioxiny a furany. Kotelnu opouští za hodinu 85 000 m3 spalin, procházejících několikastupňovým komplexním čistícím systémem. Třístupňový elektrostatický filtr s účinností až 99,5 % zachytí popílek až do čistoty < 5 mg/m3. … Ve dvoustupňové pračce se kouřové plyny sprchují nejprve vodou teplou 60°C až 65°C, poté ve skruberu sodným roztokem, zachycujícím zejména SO2. Ve sprchovací věži se redukuje podíl popílku a prachu pod 1 mg/m3 adiabatickou expanzí (bez výměny tepla s okolím). Při vstupu do bloku katalytické redukce DeNOx se kouřové plyny sprchují odpařenou amoniakovou parou a ohřívají na 280°C. Při této teplotě reagují oxid dusíku a čpavek uvolněním dusíku a vodní páry, tj. přirozených složek vzduchu. Během průchodu třemi katalytickými konvertory se rozloží dioxiny a furany. Plyny se poté ochladí a v množství okolo 130 000 m3/h se rozptylují 226 m vysokým komínem do ovzduší. Praní vyžaduje množství vody, která se po ochlazení vypouští přes čističku do Dunaje. Předtím se ale musí zbavit v několika filtračních stupních zejména těžkých stopových prvků, chloridů a fluoridů. Tyto látky se zkoncentrují v tzv. „filtračním koláči“, který se v bezpečnostních obalech odváží do Německa, kde je pohřbíván v likvidovaném solném dole u Heilbronnu.
I kdyby nám lidovci na radnici nakrásně zajistili pro spalovnu, při nižší kapacitě odpadu, stejné výstupy a stejný dopad na životní prostředí, jako zajistila Vídeň svým občanům – co ony negativní vlivy dopravy a hluku? S těmi na tom miniprostoru za Kauflandem nikdo nic udělat nemůže. Ostatně ani tu technologii čištění stoprocentně ZTV nezajistí. A obyvatelé Ohrady, Luhu a Sychrova mají trpět? Doufáme tedy, že EIA dopadne pro nás občany dobře. Když ne, budeme se spolu s Vámi bránit dál. Spalovnu ve městě uprostřed kopců nechceme! Chceme jen zachování čistého vzduchu, alespoň v těch hodnotách, jaké máme dnes! P.S. V reakci na tuhle „debatu“ jsme se s manželem rozhodli, že nepodepíšeme petici jen za sebe! Vytiskneme petici i podpisové archy a obejdeme náš dům – pan starosta nás utvrdil v tom, že tak je to správně.

Irena a Bohuslav Horešovští
Vsetín

Jeden z názorů
24.5.2019

Dobrý den,
v Chebu tento měsíc po sedmi letech příprav Zastupitelstvo ukončilo přípravy k výstavbě spalovny ZEVO Cheb. Investor, teplárenská firma TEREA Cheb, z poloviny vlastněná městem Cheb a z poloviny německou firmou GELSENWASSER, stáhne do konce měsíce května žádost o vydání územního rozhodnutí. Dodavatelem technologie byla stejná firma jako pro spalovnu ZEVO Vsetín - EVECO Brno. Bohužel Zastupitelstvo odmítá vyjmout spalovnu z chebského Plánu odpadového hospodářství. Obávám se, že projekt bude za rok za dva obnoven. Výstavba spalovny od stejného dodavatele ve Vsetíně by byla argument. Připojil jsem se proto k Vaší petici, aby se spalovna ve Vsetíně nepostavila a nehrozila znovu její výstavba v Chebu.

ZEVO Cheb jsme v roce 2016 zablokovali námitkou podjatosti stavebního úřadu v nedaleké Aši, pro kterou by bylo výhodné vozit odpad do Chebu. Naštěstí Karlovarský kraj má centrální spalovnu v elektrárně Vřesová s kapacitou i pro Cheb. Spalovna v Chebu je tedy nadbytečná. Projekt byl proto alespoň prozatím ukončen. Dodavatel technologie se v Chebu poučil a projekt ve Vsetíně připravil lépe. Není předimenzovaný (ZEVO Cheb kapacita 20 tisíc tun, z toho město produkuje jen 11 tisíc tun) a nebude mít experimentální keramický 4D filtr, který opakovaně selhal v Lysé nad Labem. V Chebu máme také výhradně plynové kotelny. Nyní zde chci prosadit solární teplárnu která 50 % tepla pro CZT získá dlouhodobou akumulací tepla ze slunce. Celoročně. Mohu poslat víc materiálů. V Chebu by stála tolik co spalovna. To je cesta skutečně nahradit zemní plyn. Část zemního plynu lze ještě nahradit biometanem http://www.prochebsko.cz/biometan.pdf možná by to oslovilo Vaše Zastupitelstvo. Zbytkový odpad ale potřebujete někde spálit. My máme Vřesovou 45 km od Chebu. Vaše ZEVO Brno je ale 130 km daleko. Zlín se Vsetínem by měl prosadit regionální spalovnu s kapacitou kolem 150 tisíc tun pro celý kraj. Na to by se Vsetín měl soustředit. Velké spalovny jsou ekonomičtější a bezpečnější. S linkou MBÚ je problém. Potřebujete skládkovat relativně velké množství zbytků, navíc legislativa má nyní nastaveny velmi přísné parametry na výhřevnost toho co se skládkuje, je možné to splnit jen za cenu velkých investic. Vyrobený TAP může spalovat také jen speciální spalovna nebo cementárna (ty jsou v ČR naplněny kvalitním TAPem ze zbytkových plastů z průmyslu, TAP z SKO zatím dělá v ČR jen Vřesová a na papíře plánuje myslím OZO Ostrava). Spoluspalování v uhelných zdrojích se, co vím, nikde v ČR nerealizuje. Ustoupily od toho i naše hnědouhelné elektrárny (Tisová). Vřesová odpad z MBÚ nespaluje, ale zplyňuje jako jediná v ČR.

Zajímavou technologií je linka BMÚ (biologicko-mechanická úprava odpadu Herhof Stabilat). Nejprve se odpad provzdušní a podpoří rozklad, teplem se vysouší. Ztratí 30 % hmotnosti. Pak se nadrtí, separují sklo a kovy. Plasty, papír, textil a biologicky rozložitelná stabilizovaná složka se slisují do granulí - TAP. Výhodou je, že se skládkuje jen 20 % původní hmotnosti a nevzniká stabilizovaný nekvalitní kompost jako v MBÚ. Kdyby Vsetín nebyl na druhé straně ČR, mohl by granule vozit do Vřesové vlakem, kterou náš kraj naplní jen z 20 %. Možná by stálo za to ekonomicky prověřit zda by se to vyplatilo. Výhodou je, že BMÚ nemusí stát u města a nemusí být napojena na horkovod. Nejlepší je, když stojí někde u skládky. Máte nějakou centrální v kraji? Právní rady jsme několikrát získali zdarma na https://frankbold.org/poradna Domnívám se, že pro Zlínský kraj, třetí nejmenší v ČR jsou malé spalovny v každém okresním městě nesmysl stejně jako u nás. Biometanem bioCNG můžete pohánět nákladní přepravu odpadu do centrální spalovny a vybudovat překladiště odpadu. To teď budeme plánovat v Chebu. Bude obtížné spalovnu ve Vsetíně zastavit. Město v ní ani nemá podíl, jako v Chebu. Nápad posunout ji do průmyslové zóny je vynikající, také jsme to v Chebu navrhovali. Na to bych soustředil veškeré úsilí dosáhnout alespoň toho. A k plynové výtopně pak postavit solární teplárnu. Máte informace ze Zlína, zda se plánuje nějaká centrální spalovna? To by Vaše město uchránilo jako u nás. Podle Arnika.org spalovny produkují toxické látky i když plní všechny emisní limity. Sleduje se totiž jen několik sloučenin, které lze relativně snadno a lacino měřit. Zde je soupis 200 látek které byly naměřeny v kouři spaloven v Německu. Tento argument se mi líbí. Dává smysl a upozorňuje, že spalovna vždy zhorší kvalitu ovzduší. Velmi hezky vedete kampaň a máte hezké stránky proti spalovně. U nás to bylo beznadějné, protože v minulém volebním období bylo 16 hlasů z 30 pro spalovnu. Bylo 100% jisté, že se postaví. Pak jsme ale podali námitku podjatosti na stavební úřad v Aši. Územní řízení se zaseklo a protáhlo o dva roky, než se vypořádala námitka podjatosti. Pak přišly volby a nové vedení teď (na čas) spalovnu ukončilo. Je to neuvěřitelné, ale spalovnu v Chebu jsme prozatím zastavili! Nevzdávejte to. Také to můžete dokázat. Spalovna ve Vsetíně je hrozbou i pro nás v Chebu, protože ZEVO Cheb zůstává v Plánu odpadového hospodářství města Cheb i Karlovarského kraje. Fandím Vám!

S pozdravem Michal Tancoš,
místopředseda spolku PRO CHEBSKO, z. s. IČ: 04227743

Jeden z názorů
22.5.2019

Dobrý den,
DOPORUČUJI všem článek serveru Idnes.cz 3.12.2018 - Prostějovská SPALOVNA (která je umístěna samozřejmě v průmyslové zóně a NE! u obchodu, sídliště, školy, školky, parku,rodinných domů, zahrádek) dostala pokutu 350 tisíc za nesprávné nastavení teploty spalování ale i za vypouštění odpadních vod do kanalizace, za pozdní výměny aktivního uhlí ve filtrech, špatné skladovací prostory, zanedbané kalibrace měřících systémů a další. Otřesné informace v době dnešních technologií a byznysu s odpadem. Chceme na Vsetíně rakovinotvorný DIOXIN? Nebo snad další OXID UHELNATÝ na třech největších sídlištích Luh,Sychrov,Ohrada? JEDNOZNAČNÉ NE !!! Neuvěřitelné jak se radnice staví k tomuto problému. Nemají komplexní informace o riziku takového provozu? Nebo se plánuje dálniční obchvat křižovatky u Růžičků pro další kamiony s odpadem? Už teď se tam nedá projet autem ani na kole! Radní hájí zájmy koho? Nebo počkáme také na fatální pochybení jedinců (úmyslné nebo neúmyslné) které objeví nějaká kontrola za x-let zatímco tu budeme s dětmi dýchat tyto věci? Mimochodem další kontrola našla další pochybení u této SPALOVNY v Prostějově! Že by komické pokuty v porovnání s výnosem? Informace o závažných pochybeních ve SPALOVNĚ PROSTĚJOV zveřejnilo několik deníků a webů např. i prostějovský deník ale i celoplošná média jako např. IDNES.CZ

Vítězslav Chrástecký

Jeden z názorů
2.5.2019

Dobrý den,
ráda bych s Vámi sdílela názor mojí mamky, s nímž se taktéž ztotožňuji. Ještě bych do textu přidala, že je třeba produkovat méně odpadu (začíná to bohužel už u výrobců), popř. ještě více podpořila třídění - bioodpad (podpora zavedení kompostérů), hliník, zálovované PET láhve+plechovky - jak už léta funguje např. v Německu... Zkrátka pojďme zkusit jinou variantu!
Moc děkuji za Vaši iniciativu i za Váš čas. Zároveň Vám do budoucna přeji dostatek energie, pevných nervů a neutuchající optimismus.

Petra Mikšíková
Vsetín

Napište nám Váš názor


* Odesláním souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru na webu.

PETIČNÍ MÍSTA
Připravované akce